CHANGE  |  COMMISSARIAAT  |  CONSULTANCY 

 

 

 

 

 

CHANGE  |  COMMISSARIAAT  |  CONSULTANCY 

 

 

 

Commissariaat in ondernemingen

Overzicht Movinc 400px

Versterken van governance en beweging in leiderschap

"Strive not to be a success, but rather to be of value" - A. Einstein

Er is een steeds grotere vraag naar toezichthouders en commissarissen. Een juiste mix en match is hierbij van groot belang. Natuurlijk kiest u voor kwaliteit, wetende dat die ook zit in vanuit andere perspectieven durven kijken en denken. Zo borgt u diversiteit in gender, in leeftijd, in ervaring, in kennis en kunde en realiseert u duurzame kwaliteit van een professionele board. Veel kleur vraagt aandacht voor versterking van samen werken. Movinc gelooft in het “mappen” van bedrijven en instellingen door het matchen van organisatie, doelstellingen, werkwijzen en individuen. Movinc ondersteunt bij het evenwichtig en uitdagend samen laten werken van Raden van Toezicht en Raden van Commissarissen.

Movinc consultants kennen uit eigen bestuurlijke ervaring en door onze werkzaamheden de topstructuur van bedrijven en instellingen. Wij zijn er van en vinden er wat van. Wij kunnen helpen inzien waar mogelijke problemen zich voordoen en helpen ze succesvol te voorkomen. Hierbij begint het in onze optiek bij de governance-professional zelf. Walk your talk is evident. Een afspiegeling van wat je in je organisatie wilt zien in doen en laten in samenstelling zie je dan als het goed is ook in de board.

  • Boardroomanalyse en Assessment, de basis voor een succesvol samenwerkende boardanalyse van individuele leden en opstellen van het teamprofiel op basis van Q-assessments.
  • Begeleiding van zelf-evaluatie van Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen.
  • Teamsessies op het gebied van cultuur en waarden.
  • (her)IJK sessies op het gebied van strategie en scenario’s.
  • Executive Dialogue, coaching en development van de (non)executive.
  • Ondersteuning bij werving en selectie vanuit het teamprofiel.

 Meer over werving en selectie door Movinc.


Consultancy in ondernemingen 

Vogelkooi Bali Movinc 400px

“You don’t get harmony when everybody sings the same note.” - Doug Floyd

Movinc adviseert ondernemers en ondernemingen op het gebied van governance, organisatieontwikkeling en (persoonlijk) leiderschap. Ervaringen uit de corporate wereld, opkomende landen en in profit en non-profit resulteren in een eigentijdse, effectieve kijk en aanpak. Movinc heeft een bescheiden en excellente kring van consultants met diverse expertisegebieden tot haar beschikking en kennis op het gebied van diverse organisatievormen die passen in de huidige tijd.

BOARDroomconsultancy:
Executive dialogue: Eén op één consultancy en klankbord gericht op u als ondernemer.

Councildialogue: Every King needs his Merlin; iedere leider heeft een (raad van) wijze(n) om zich heen nodig. Movinc levert hiertoe één op één consultancy en klankbord, gericht op u als ondernemer.
Een Ronde Tafelsetting met een mixed-team van eigen wijzen geeft u als ondernemer hulp met het werken aan het professionaliseren uw organisatie. Noem het een Raad van Advies of Merlins' council. Movinc ondersteunt in het creëren van een combinatie van professionals met diverse competenties, waar u een aantal malen per jaar als gelijke mee aan tafel gaat. Zij spiegelen, reflecteren, brengen hun kennis in en geven een rondere kijk op uw dilemma’s en uitdagingen in het verder professionaliseren van uw bedrijf. Movinc ondersteunt u graag bij het samenstellen van uw council en neemt deel of faciliteert de ronde tafel setting.


Change: E=KxA

Old Way New Way Movinc 400px

Beweging in leiderschap, versterken van de te realiseren verandering.

"I am not what happened to me, I am what I choose to become."

De effectiviteit van Change is afhankelijk van de kwaliteit en de acceptatie. Movinc stuurt op het in balans brengen van de kwaliteit en de acceptatie om een zo hoog mogelijk effect van Change te realiseren. Dit geldt voor een individu en voor change-trajecten in uw organisatie.

Veranderaanpak en begeleiding Flow2Move: een veranderaanpak die echt werkt en zorgt voor een zo hoog mogelijke effectiviteit. Movinc biedt onder het label Flow2Move samen met Flowmii-oprichter Michael Gijzenberg een verrassende en effectieve methode om verandering binnen uw organisatie te realiseren. Verandering gestoeld op inzicht en uitzicht. Onze consultants en interim-managers zijn door ons geselecteerd op de juiste mix van operationeel en tactisch en strategisch verandervermogen en hart voor de mensen in uw bedrijf. Wij begeleiden uw mensen in de organisatie intensief en zorgen dat de harde kant van de change, de doelstellingen, plannen, visie en strategie matchen met de zachte kant die een wezenlijke verandering uiteindelijk doet slagen. Het gaat om een voortdurende bewustwording en verbinding tussen de “bovenstroom” en de “onderstroom” om de verandering in gang te zetten en te houden. Wij zorgen dat de flow en energie een echte beweging doet ontstaan. Praktisch, pragmatisch en waar het echt over gaat.

Meesterschap logoLeiderschapsprogramma: Jouw meesterstap naar meesterschap (open inschrijving): Je bent als manager of directeur op een niveau gekomen in je carrière alsmede een fase in je leven waar andere zaken gaan meespelen. Je hoeft niet meer zo nodig omhoog de ladder op, of je ziet geen volgende sporten meer. Je vraagt je wellicht af, is dit alles? Wil ik dit nog wel? Daarna zijn er andere wezenlijke vragen. Wat is jouw echte talent, jouw meesterschap? Welke stap maak jij om jouw meesterschap de ruimte te geven in de loopbaan? Durf je andere keuzes te maken en bewust te kiezen voor een volgende stap naar een tweede of derde carrière? Wat is jouw meesterstap naar meesterschap? René Moraal (Dare2do) en Margreet Oostenbrink (Movinc) zijn het levende voorbeeld van bewuste keuzes en andere loopbaanstappen dan misschien van hen werd verwacht. Samen zijn zij een uniek samenwerkingsverband gestart onder de naam Academie voor Meesterschap. Overtuigt van het leven en kiezen vanuit jouw talent en je hart nemen zij je mee in een bijzonder programma. Verstilling, beweging en bewustwording in een anders-dan-anders developmentprogramma. Jij gaat met 10 andere professionals in de leeftijd van ca. 40 - 55 jaar die werk, privé en persoonlijkheid weer in het perspectief van hun talent willen zetten, op weg naar jouw meesterstap. Het eerste programma is gestart in het voorjaar van 2018. Bel ons gerust voor informatie over dit programma en de eerstkomende data. Het eerstkomende programma start in september 2019.

Individuele Coaching: Coaching is goed voor jezelf zorgen, je op bepaalde thema’s of in bepaalde fases van je leven laten spiegelen en reflecteren op dat wat is. Daarbij gaat het niet om vroeger of later, het gaat om NU. Coaching betekent zelf verantwoordelijkheid nemen en persoonlijk leiderschap. Margreet Oostenbrink is een ervaren en veelgevraagd coach van ondernemers, bestuurders en talent. Movinc heeft een bescheiden en excellente kring van executive coaches in het netwerk en vindt de coach die ook hier de hoogste E zal bereiken, een juiste mix van kwaliteit en klik (acceptatie).

Teamcoaching: De kracht van het team: teamcoaching met jou als leider. Movinc begeleidt teamsessies en workshops op het gebied van strategie, leiderschap en teamontwikkeling. “Alone you may go faster, but together we achieve more.”


Contact!®

Laat je trainees zichzelf en hun talenten ontdekken

Contact! Denkt u ook weleens: Het is zo’n ervaren kracht. Waarom krijgt hij dat nu niet voor elkaar? Of: Ze is reuzeslim, maar waarom lijkt het alsof ze niet meer groeit? Aan het intellect ligt het meestal niet, maar waardoor komt het dan wel? En herkent u deze situatie? U heeft managementtrainees of young professionals aangenomen, vol enthousiasme en met de nieuwste kennis in huis en u vraagt zich af hoe u hun de beste start in uw bedrijf kunt geven. Dan is Contact!® iets voor uw medewerkers. In dit vierluik herontdekken we de kracht van het verbinden van hart, hoofd en handen bij het vergroten van je persoonlijke effectiviteit. In Contact!® nemen we je persoonlijke vaardigheden onder de loep en helpen we je met het vergroten van je effectiviteit. Geen theorie stampen, maar veel oefenen en ervaren, van verschillende kanten beschouwen en bereid zijn goudeerlijk te kijken naar jezelf. Dat doen we in vier blokken, die bol staan van zelfonderzoek, reflectie en feedback aan de hand van oefenvormen. We geven de training met plezier en gemak ook voor internationals, alle materialen zijn beschikbaar in het Engels.