If it doesn’t challenge you, it doesn’t change you

We denken misschien nog steeds dat hoe langer je werkt in een organisatie, hoe meer je weet en hoe minder je hoeft te leren. Het is echter ook bekend dat hoe meer je van iets leert, hoe meer je weet dat je eigenlijk niets weet. Dus laten we onszelf daarom niet voor de gek houden.

Hoe is jouw ‘fit’ in je job eigenlijk, in het bedrijf waar je werkt en in de context waarin je opereert? Denk eens aan de jonge enthousiaste medewerkers die in het bedrijf starten met nieuwe vaardigheden, expertise en een frisse blik op het bedrijf. Die lopen je misschien zo voorbij. Zeker nu social media en technologie de ontwikkelingen om ons heen opstuwen, is het van groot belang om nieuwe kennis en kijk op werken en samenwerken niet van je af te houden maar je er in te trainen. Je kunt het allemaal nauwelijks bijbenen, het is reuze interessant dat wel, maar hoe blijf je ook ‘fit’ in dat opzicht. Fit-ness vraagt aandacht.

Diversiteit is meer dan masculien en feminine

De discussie die wordt gevoerd over meer vrouwen in topfuncties is natuurlijk een zinnige. Immers een meer diverse kijk en ervaring in het bestuur van het bedrijf zal waarde toevoegen en een betere balans bewerkstelligen tussen de zogenoemde feminiene waarden en masculiene waarden. Maar is dat eigenlijk wel genoeg? Hebben we niet andere vormen van diversiteit nodig om ‘er uit te halen wat er in zit’? Als we kijken naar ‘fit’ gaat het ook om de ‘fit’ van de verschillende generaties. Gelukkig lijken we ons te realiseren dat top down leren niet altijd meer passend is. Zeker waar we te maken hebben met het incorporeren van social media en technologie, is input van de andere generaties heel zinvol. Fitheid in je bedrijf realiseer je door te zorgen voor een adaptieve cultuur waarin verandering en innovatie niet worden weggewuifd, maar juist belangstellend worden ontvangen. Dat geeft ineens een andere kijk op bedrijfsfitness!

Crosstraining over generaties heen

Het is eigenlijk simpel te organiseren door te beginnen met een brug te slaan tussen de verschillende generaties in een bedrijf. Begin met de diversiteit die er wel is maar wellicht niet wordt benut meer tot zijn recht te laten komen. Zo ontdek je vanuit de generatie geboren tussen 1946 en 1964 (babyboomers ), van wie velen nog jaren zullen werken en de generatie X (geboren tussen 1965 en 1976) de waarde van de generatie Y (geboren na 1977 en voor 1998) die nu de markt betreden. Deze groepen hebben door grote verschillen in de cultuur en sociale context waarin ze opgroeiden verschillende waarden en kennis ontwikkeld en een andere houding tegenover en verhouding met werk. In plaats van kijken naar de millenials als een groep verwende en eigenwijze jonge mensen, is het zinnig om in het bedrijf een cultuur te creëren waarin je de afstand tussen de generaties slecht. Samen gedwongen in een hok werkt niet, aan elkaar laten wennen wel. En laat vooral ook zien wat de ander meeneemt om elkaar te leren respecteren. Als executive of leidinggevende in een bedrijf kun je dit stimuleren door bijvoorbeeld te kiezen voor het introduceren van ‘reverse mentoring’.

Samen trainen

Reverse mentoring is een professionele relatie tussen een jongere werknemer en een senior professional, gebaseerd op het wederzijds delen van ervaringen en ontwikkelingen op het gebied van vaardigheden en aanpak. Natuurlijk geldt dit ook voor technologie, media en tooling. Dus gezamenlijk ontdekken wat de mogelijkheden zijn voor jezelf en het bedrijf. Reverse mentoring levert je als senior nieuwe inzichten en biedt openingen tot kennis en vaardigheden waar je anders niet makkelijk toegang toe zou krijgen. Voor de jonge professional is het een relatie die helpt om zicht te krijgen op hoe bedrijven zich ontwikkelen, hoe carrière ontwikkeling plaatsheeft waarbij de senior de rol van een loopbaancoach kan vervullen. Het is dus geen ‘onewaystreet’ maar echt tweerichtingverkeer. Ieder heeft de ander wat te bieden. Reverse mentoring is overigens al decennia oud. Jack Welch, topman van General Electric, startte in de jaren 90 van de vorige eeuw met de koppeling tussen zijn topmensen en jonge mensen in het bedrijf. Een gouden greep.

Trainen maakt je fit, maar hoe zorg je dat samen trainen werkt?

Het gaat niet vanzelf goed. Voor je het weet blijkt dat de senior professionals niet echt open staan voor wat de jonge collega’s kunnen toevoegen. Of dat ze alleen geïnteresseerd zijn in wat nieuwe input op het gebied van techniek. Zulke relaties sterven al gauw een stille dood. En een junior die de senior alleen ziet als stoffig en belegen of een trede naar een nieuwe carrière is ook geen goede partner. Wil je werken aan je persoonlijke ‘fit’ of wil je de mogelijkheden om de grenzen tussen de generaties te verkleinen in je bedrijf of team benutten en profiteren van de diverse kennis en vaardigheden dan is het verstandig om rekening te houden met de volgende zaken:

  • Vorm een goed koppel; een juiste ‘fit’ vereist een goede chemie. Het werkt als je werkelijk geïnteresseerd bent in elkaar, waarbij elkaars kennis en vaardigheden over en weer ook helpen om te leren. Dus kies oprecht voor elkaar.
  • Bedenk dat tijd het grootste cadeau is dat je aan een ander kunt geven.
  • Ben helder over het doel en de verwachtingen van het mentorschap.
  • Wees open, eerlijk en nieuwsgierig en respecteer de ander. Wees ook open en eerlijk naar elkaar over de voortgang en het invullen van de verwachtingen.

Dwing reverse mentoring in een organisatie niet af, laat het ontstaan en geef zelf als leidinggevende of bestuurder het goede voorbeeld. Een goed voorbeeld doet immers goed volgen. En vooral: bedenk hoe leuk het kan zijn. Reverse mentoring kan echt iets toevoegen. Het slaat een brug tussen de verschillende generaties en het geeft de mogelijkheid om kennis en ervaringen op te doen en te delen die je in je eigen omgeving minder snel op doet. Het daagt je uit om te communiceren op verschillende niveaus en vanuit nieuwe invalshoeken. Trainen houdt je fit dus als je wilt (blijven) leren en ontdekken, zoek dan eens een mentor of trainingsmaatje ver buiten je eigen leeftijdscategorie en misschien zelfs ook uit een hele andere branche of discipline. En vooral geniet!

Learning is ever in the freshness of its youth, even for the old. 
- Aeschylus, Griekse dramaschrijver 

Bron: Blog van Margreet Oostenbrink op www.InVerbinding.works